Telstar Media Centrum: slim totaalpakket

Pubble biedt uitgevers de mogelijkheid om efficiënter hun kranten, magazines, websites en andere producten te maken. Het Mediacentrum bundelt de kracht van Pubble en de gebruiker.

Dit initiatief van Telstar Uitgeverij biedt uitgevers van huis-aan-huisbladen een totaalpakket voor alles wat met uitgeven te maken heeft.  Het concept bestaat grofweg uit ondersteuning op commercieel en redactioneel vlak, volledige verzorging van DTP werkzaamheden, administratie & facturatie en overige automatisering met het oog op bijvoorbeeld het inboeken van advertenties en de bezorging.

Vooral in combinatie met Pubble is Het Mediacentrum interessant, voor zowel kleine als grote uitgevers. Meer weten? www.hetmediacentrum.nl

Reacties

reacties