Afbeelding

Gerechtshof: JA/JA-sticker mag niet gelden voor huis-aan-huisblad

Nieuws voor uitgevers

De gemeente Utrecht mag de huis-aan-huisbezorging van Stadsblad Utrecht (vooralsnog) niet weren met het systeem van de JA/JA-sticker. Dit omdat het systeem in strijd is met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd. 

Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dinsdag in hoger beroep beslist, zo meldt Rechtspraak.nl. 

Goed nieuws

Deze uitspraak is een opsteker voor de huis-aan-huisbladen, die volgens branchevereniging NNP de nek zouden worden omgedraaid door de Utrechtse variant van de JA/JA-sticker.

Reclamedrukwerk

De JA/JA-sticker is bedoeld om de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk te beperken. Het is een 'opt-in-systeem'; je krijgt alleen folders als je er met zo'n Ja/Ja-sticker om vraagt. Dit systeem draait de rollen om van huidige NEE/NEE-sticker (het opt-out-systeem). Utrecht wil echter een stap verder en schaart in de verordening de huis-aan-huisbladen onder ongeadresseerd reclamedrukwerk. 

Bodemprocedure

Uitgever DPG Media van het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht heeft in een kort geding het hof gevraagd als voorlopige maatregel aan de gemeente op te leggen dat ze het systeem van de JA/JA sticker voor het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht nog niet laat ingaan, totdat uitspraak is gedaan in de daarover lopende bodemprocedure bij de rechtbank tussen de gemeente en de uitgever.

In strijd met persvrijheid

Anders dan de rechtbank in december, wijst het hof in dit kort geding deze vordering van de uitgever toe. Stadsblad Utrecht mag voorlopig nog worden bezorgd, tenzij er een NEE/NEE sticker is aangebracht. Het hof vindt het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening (waardoor ook de huis-aan-huisbladen worden meegenomen in het opt-in systeem met de JA/JA sticker) in strijd is met art. 10 EVRM en dat op die grond de verordening voor de huis-aan-huisbladen niet van toepassing is. (bron: rechtspraak.nl)