Privacyverklaring

Pubble B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1381 MZ) Weesp aan Van Houten Industriepark 1, hierna: “Pubble”) is leverancier van software voor kranten en magazines.  Pubble houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en in het verlengde daarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Pubble, een abonnement neemt op een van onze kranten, een publicatie bestelt, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Pubble, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Pubble te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Pubble aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Pubble. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.

Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.

Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.

Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site. 

Pubble account

Met een Pubble account kunt u eenvoudig op al onze digitale diensten inloggen.

Hierdoor kunt u op een centrale plek uw voorkeuren en instellingen beheren en hoeft u niet meerdere gebruiksnamen en wachtwoorden te onthouden.

Door middel van het account heeft Pubble de mogelijkheid om het gebruik van verschillende diensten en op verschillende apparaten aan één gebruiker toe te wijzen. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Pubble legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pubble.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

Pubble gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.

Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Pubble indien u daar prijs op stelt.

Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze  producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

 Pubble maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via  onze klantenservice of via info@pubble.nl

Pubble tracht rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Pubble kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites  of schriftelijk melden bij:

Pubble B.V.
Van Houten Industriepark
1381 MZ Weesp

Beveiliging gegevens

Pubble maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze helpdesk of via info@pubble.nl

Gebruik van cookies

De websites van de Pubble maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pubble.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Pubble zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Pubble behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 14 augustus 2018.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen Pubble via het e-mailadres info@pubble.nl.