Afbeelding

‘Supercijfers’ voor huis-aan-huiskranten

Nieuws voor uitgevers

Nederlanders zijn geïnteresseerd in lokaal nieuws en huis-aan-huisbladen zijn daarvoor een belangrijke bron. Toch dreigt de branche de zelfvoorzienendheid kwijt te raken.

Grootschalig onderzoek

De interesse in lokaal nieuws en de populariteit van huis-aan-huisbladen blijkt uit een representatief onderzoek van het Commissariaat voor de Media, het eerste grootschalige onderzoek naar lokale informatiebronnen (online en offline). 

Supercijfers

Brancheorganisatie NNP heeft de donderdag gepresenteerde resultaten met genoegen tot zich genomen. “Supercijfers, daar hebben onze uitgevers iets aan”, aldus voorzitter Roy Keller over het bereik van de bij zijn organisatie aangesloten nieuwsbladen. 

Steun zou helpen

Daar staat tegenover dat de prijzen van papier en energie al maar stijgen, wat de succesvolle huis-aan-huiskrant bedreigt. “Onze zelfvoorzienendheid staat onder druk. Het zou ons helpen als we hierin gesteund worden”, stelt NNP-bestuurslid Jolanda de Rijk. Bij het woord ‘steun’ denkt staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media in dit geval aan de lokale overheid. “Gemeenten kunnen de lokale journalistiek ondersteunen, maar kunnen geen journalistieke bron zijn”, sprak ze na het in ontvangst nemen van het CvdM-rapport.

Het rapport van het Commissariaat voor de Media.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

• Nederlanders zijn over het algemeen geïnteresseerd in lokaal nieuws. Hoe geïnteresseerder men is, hoe vaker men de berichtgeving volgt;

• De drie meest gebruikte informatiebronnen zijn huis-aan-huisbladen, regionale dagbladen en regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen en de regionalen dagbladen worden het hoogst gewaardeerd. De betrouwbaarheid van deze bronnen wordt hoog ingeschat; evenals hun volledigheid en onafhankelijkheid;

• Er is echter geen sprake van één lokaal nieuwsecosysteem voor alle gemeenten en regio’s. De verschillen tussen gemeenten zijn zeer groot, zowel in interesse en waardering als ook in gebruik van de diverse informatiebronnen. Dit heeft in grote mate met het beschikbare aanbod te maken;

• Daarnaast zijn er grote verschillen tussen jong en oud en wel of geen migratieachtergrond te constateren. Ouderen hebben een voorkeur voor een gratis of betaalde papieren krant of een nieuwsbrief. De voorkeur van jongeren gaat uit naar digitale kanalen, met name socialemediakanalen. De groep Nederlanders met een migratieachtergrond zijn in mindere mate geïnteresseerd in lokaal nieuws dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Op de website van het CvdM staat een download naar het rapport.