Afbeelding

Tijdelijk steunfonds betekent financiële en morele steun

Nieuws voor uitgevers

Een tijdelijk steunfonds van het Rijk betekent niet alleen dat de pers voorlopig kan blijven draaien, het is ook een belangrijk signaal van de overheid aan uitgevers en lezers van huis-aan-huisbladen. 

Deze week werd bekend dat het Rijk eenmalig € 11 miljoen beschikbaar stelt aan huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen.

Voorzien in behoefte
"We zijn verheugd dat de minister onderschrijft dat lokale nieuwsmedia van groot belang zijn om juist nu te voorzien in de behoefte aan lokale informatie bij de inwoners'', reageert Norbert Witjes, hoofd content bij BDUmedia. 

Belangrijk signaal
Directeur Luuk Roozeboom van De Bode zei tegen Omroep Zeeland: "Onze inkomsten zijn, net als bij alle mediabedrijven, geïmplodeerd." Maar de dankbaarheid gaat verder dan financiële steun. "Het gaat ook om het signaal dat de politiek afgeeft, dat er waarde wordt gehecht aan lokaal nieuws. Hoe belangrijk dat is wordt af en toe ook wel eens onderschat. Lokaal nieuws verbindt mensen."

Gemeenten
Minister Slob gaf aan dat de steun van plaatselijke media primair een taak van de gemeenten moet zijn. Hij vraagt gemeenten en provincies om te blijven adverteren in de plaatselijke pers of zelf ook geld bij te leggen. Met deze oproep in de hand kunnen uitgevers (opnieuw) bij hun gemeente aankloppen.

Motivatie lezers
De steun van de overheid betekent niet dat uitgevers uit de brand zijn. Creatieve advertentiemodellen blijven nodig, net als alternatieve inkomsten van bijvoorbeeld lezers. De overheidssteun dient een stimulans te zijn voor lezers om ook een bijdrage te leveren aan hun geliefde plaatselijke krant; door abonnee of donateur te worden.

"Het motiveert ons om alles te doen om dé lokale krant sterk te maken en iedereen te blijven informeren over wat in eigen dorp of stad belangrijk nieuws is. En tegelijk kunnen we daarmee lokale ondernemers, die het ook allemaal lastig hebben in deze tijd, een podium blijven bieden om hun klanten te bereiken.", aldus Witjes.

Aanvragen 
Terug naar het steunfonds. Het gaat om een eenmalige bijdrage met een ondergrens van € 4.000 voor een periode van 3 maanden; van 15 maart tot en met 14 juni. Lokale media moeten zelf hun aanvraag indienen tussen 11 tot en met 19 april bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
Het komt naast de NOW-regeling voor het behoud van medewerkers.

Hier de link naar  de pagina van het Stimuleringsfonds 

NNP
Het steunfonds is er gekomen na doortastend werk van onder andere  branchevereniging NNP 

Voorzitter Roy Keller stuurde deze informatie:

Huis aan huis kranten
Het gaat om nu een éénmalige bijdrage van 0,66 euro per gedrukte krant. Als uw totale oplage 10.000 exemplaren is, betekent dit dat u éénmalig een bijdrage krijgt van 10.000 x 0,66 euro is 6600 euro totaal, heeft u een oplage van bijvoorbeeld 30.000 exemplaren, dan is de éénmalige bijdrage 30.000 x 0,66 is 19.800 euro. Er is een minimumbedrag: iedere uitgever ontvangt minimaal 4000 euro. Indien u bijvoorbeeld een oplage heeft van 3000 exemplaren zou u met deze regeling op basis van de 0,66 euro per gedrukte krant recht hebben op 1980 euro, maar u ontvangt dan dus 4000 euro.

Betaalde Nieuwsbladen
Voor de betaalde nieuwsbladen hebben wij apart aandacht gevraagd, weliswaar ontvangen die uitgeverijen abonneegeld, maar ook daar is de omzet van de advertenties drastisch gedaald en is er ons inziens ook extra geld nodig. Wij hebben goede hoop dat dit ook gaat lukken, zodra wij meer weten hoort u van ons.

Voorwaarden, informatie, aanvragen
Er wordt nu hard gewerkt om de voorwaarden voor de steunmaatregelen te bepalen. Als u meer wilt weten over de voorwaarden van deze steunmaatregelen kunt u vanaf dinsdag 14 april iedere middag contact opnemen met het Stimuleringsfonds. Op de site van het Stimuleringsfonds http://www.svdj.nl vindt u vanaf dinsdagmorgen a.s. de contactgegevens. U kunt de steunmaatregel vanaf 11 april aanvragen onder de noemer: Tijdelijk Steunfonds voor Lokale Informatievoorzieningen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk uw aanvraag in te dienen. Het Stimuleringsfonds probeert na akkoord eind april te beginnen met het uitbetalen van de bedragen.

Links: 

de Kamerbrief

het persbericht

Stimuleringsfonds