Afbeelding

Hoe mooi je app ook is, content blijft key

Nieuws voor uitgevers

De Nationale Nieuwsapp Monitor onderstreept nog eens: uitgevers moeten blijven investeren in goede content.

Uitdagingen

Al is je app nog zo mooi, zonder goede journalistieke inhoud heb je er niets aan, benadrukt Tim Klein Haneveld van appbouwer Pinch. “Andersom werkt het natuurlijk ook niet: heel goede content in een slechte app. Dat vind ik één van de leukste uitdagingen aan ons werk: goede journalistieke content zo mooi en eenvoudig mogelijk toegankelijk maken op mobiel.”

Resultaten

Pinch gaf opdracht voor de Nationale Nieuwsapp Monitor. Dit representatieve onderzoek onder nieuwsappgebruikers werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom. De resultaten werden 12 september gepresenteerd in Amsterdam. Het bevestigt wat je al kon aanvoelen: vandaag de dag zijn de nieuwsapps onze belangrijkste nieuwsbronnen, meer nog dan tv, radio sociale media en krant. 

Ook lokale apps?

Een ander opvallende uitkomst: regionale nieuwsapps doen niet onder voor de landelijke. Voor lokale uitgevers moet dat de aanzet zijn om ook (snel) over een app na te denken. 

Van Pubble naar de app

De datauitwisseling vanuit Pubble is daarbij geen probleem: de online berichten kunnen vanuit Pubble ook in een app worden uitgeserveerd. De connecties met de platformen van ePublisher en Pinch zijn geoptimaliseerd, maar ook andere apps zijn compatible met Pubble.