Afbeelding

Steun van Den Haag en de regio?

Nieuws voor uitgevers

De regeringspartijen willen dat het kabinet zich gaat inzetten voor het voortbestaan van lokale en regionale kranten, die in zwaar weer terecht zijn gekomen door de corona-uitbraak. 

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen in schriftelijke vragen minister Slob (Media) op om met een financiële overbruggingsregeling te komen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP drongen al eerder aan op steun. Lees  er hier meer  over.

Het laatste nieuws is dat aan de NNP om een nadere onderbouwing is gevraagd, wat kan worden opgevat als een teken dat Den Haag er serieus naar wil kijken.

Gemeenten
Ook lokale overheden maken zich sterk voor steun. Zeker vijftien gemeenten hebben al aan de plaatselijke uitgever een bijdrage toegezegd. Dat verschilt per gemeente en varieert van een bijdrage aan de verspreiding tot het afnemen van extra advertentiepagina's.

Mediafonds
Vanuit de gemeenteraad van Hilversum klinkt de oproep om nu het regionale mediafonds in te zetten voor het behoud van lokale en regionale media in de Gooi en Vechtstreek.
Lees er hier meer  over.

Ook de provincie Utrecht heeft initiatief genomen en meldde zich bij uitgevers voor een inventarisatie.